A A A

Sport

  • Boisko

    Stworzenie boiska sportowego to dla nas sprawa priorytetowa. Przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy na ten temat. Chcemy wykorzystać istniejące już boisko przy szkole, konieczne jest tam przeniesienie stacji transformatorowej.

  • Piłka nożna

    Piłkarski Klub Sportowy Wioska liczy grupę 16 chłopców w wieku 7-15 lat.