A A A

Stowarzyszenie Wioska

Uczestnicy zebrania, które odbyło się dnia 22 grudnia 2010 w Wiosce, założyli Stowarzyszenie Wioska. Został przyjęty Statut Stowarzyszenia, którego treść niniejszym przedstawiamy.

 

 • Dane Stowarzyszenia Wioska

  Stowarzyszenie Wioska z siedzibą Wioska 42, 64-308 Jabłonna zostało wpisane do KRS pod numerem: 0000379991

  NIP: 9950220732

  REGON: 301689997

  Konto bankowe:

  NBS w Rakoniewicach 22 9081 0006 2001 0002 9652 0001

 • Spółdzielnia Socjalna Serce

  Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Wioska razem z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Rakoniewic założyły Spółdzielnię Socjalną Serce.

  Skład Zarządu Spółdzielni Socjalnej Serce przedstawia się następująco:

  Prezes Zarządu - Mirosława Sworowska

  Wiceprezes Zarządu - Dariusz Nolka

  Członek Zarządu - Karolina Bartkowiak-Glinka oraz Izabela Schulz

   

  Spółdzielnia Socjalna Serce została zarejestrowana w KRS 05.12.2013 i otrzymała numer 0000489466

   

  Nowo powstałej Spółdzielni życzymy wielu sukcesów i pomyślności a firmom z nią współpracującym zadowolenia!

   

   

  Spółdzielnia Socjalna „Serce” powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach w poszukiwanie możliwości zatrudnienia przygotowanych do pracy uczestników WTZ. Spółdzielnia jest efektem partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” i Stowarzyszenie „Wioska” w ramach Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. 
  Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i firmą Konimpex Sp. z o.o., służy rozwijaniu pomysłów na działalność gospodarczą spółdzielni socjalnych tworzących miejsca pracy dla uczestników WTZ.
   
  Spółdzielnia z Rakoniewic postawiła przede wszystkim na produkt, który jest już lokalnie znany jako wyrób WTZ – podpałki do pieców, kominków i grilla. Niektórzy z uczestników znają już doskonale cały proces produkcyjny - począwszy od wstępnej obróbki drewna, poprzez cięcie, rozdrabnianie i parafinowanie, aż po tworzenie wiązek i pakowanie – podkreśla Mirosława Sworowska, liderka Spółdzielni. To, co wytwarzał dotąd WTZ może być teraz produkowane na zdecydowanie większą skalę. Spółdzielnia zamierza zakupić maszyny do produkcji podpałek i opatentować swoją unikalną metodą ich wytwarzania. Byli uczestnicy WTZ w Rakoniewicach będą nie tylko pracować przy produkcji, ale też zajmować się sprzedażą bezpośrednią i internetową. Pracy będzie sporo – produktem Spółdzielni Socjalnej „Serce” już teraz zainteresowane są hurtownie, stacje benzynowe i sieci sklepów. Pyta o nią lokalnie wielu klientów detalicznych, więc spółdzielnia zamierza również posiłkować się siecią sprzedawców bezpośrednich.
   
  Spółdzielnia Socjalna „Serce” wyróżnia się doskonałą organizacją pracy. Przygotowała bardzo staranny biznesplan, realnie szacujący szanse biznesowe przedsięwzięcia. Myślę, że możemy być wszyscy spokojni o ich sukces rynkowy – dodaje Wojciech Szalbierz, promotor biznesowy inicjatywy pracujący z grupą w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ”. Silną stroną przedsięwzięcia jest partnerstwo biznesowe z firmą Bogdan Schulz Sp. z o.o, dla której Spółdzielnia będzie realizować podwykonawstwo w postaci usług porządkowych, pielęgnacji terenów zieleni i wsparcia przy organizacji imprez masowych na terenie Krainy Zabaw Bogilu. Ekipa ogrodniczo-porządkowa wyłoniona w strukturach Spółdzielni będzie ponadto dbać o zieleń i plac zabaw na terenie miejscowości Wioska. Trwają rozmowy z kolejnymi sołectwami potencjalnie zainteresowanymi usługami Spółdzielni w tym zakresie. Poza firmą Pana Bogdana Schulza zgłosiły się jeszcze trzy inne firmy chętne do korzystania z naszych usług – zakład stolarski, myjnia i firma budowlana, które będą podnajmować pracowników Spółdzielni do realizowanych przez siebie zadań – wskazuje Mirosława Sworowska.Spółdzielnia ma ponadto w planie uruchomienie usług transportowych, z których korzystać będzie Warsztat Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach i klienci prywatni, oraz otwarcie pralni.
   
  Zaangażowaną od początku w tworzenie spółdzielni socjalnej jest również od strony samorządu Pani Agnieszka Brambor–Nolka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim. PCPR w Grodzisku Wlkp. chciałby w przyszłości wesprzeć spółdzielnię, organizując staże lub praktyki dla osób z niepełnosprawnością w spółdzielni w ramach projektów  systemowych.
   

  Wielobranżowość Spółdzielni jest szansą na zatrudnienie z czasem kolejnych pracowników, przygotowywanych do pracy przez WTZ w Rakoniewicach. Na początek, już w marcu, zatrudnienie w Spółdzielni znajdzie pięciu pierwszych uczestników WTZ i asystent pracy. Zapotrzebowanie jest jednak już w tej chwili dużo większe. Do Kierownik WTZ, Katarzyny Krysmann, zgłaszają się następne chętne do pracy osoby, które zmotywowane dobrym przykładem koleżanek i kolegów przechodzących po kilkunastu latach rehabilitacji w WTZ na rynek pracy, chcą powtórzyć ich sukces. Dzięki miejscom pracy stworzonym w Spółdzielni zwolnią się miejsca w WTZ dla kolejnych osób z niepełnosprawnością, które będą mogły realizować tę ścieżkę rozwoju zawodowego

   

 • Zarząd Stowarzyszenia Wioska

  Schulz Izabela - Prezes

  Marek Anita - Zastępca Prezesa

  Lechniak Dominika - Skarbnik

  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  Wawrzyniak Krzysztof

  Lepa Paweł

  Tadeusz Tomasz

  Stowarzyszenie Wioska liczy 28 członków.

   

 • Partnerstwo z Rothenschirmbach

  8 października 2011 sołtysi wiosek Rothenschirmbach - Jürgen Grobe i Wioski - Bogdan Schulz podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej.

  Współpraca odbywać się będzie również pomiędzy stowarzyszeniami Wir für Rothenschirmbach, którego prezesem jest Marco Naumann i Stowarzyszeniem Wioska, którego prezesem jest Izabela Schulz. Przy podpisaniu umów obecni byli m.in: Starosta Powiatu Grodziskiego pan Mariusz Zgaiński, Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice pan Gerard Tomiak, Burmistrz Miasta i Gminy Eisleben pani Jutta Fischer, radny Gminy Rakoniewice pan Krzysztof Wawrzyniak. Podpisanie umowy o współpracy zbiegło się z organizowanym w Rothenschirmbach już po raz 3 tzw. jesiennym rynkiem, na którym to lokalni producenci żywności mogą zaprezentować swoje produkty. Na uroczystość przybyli również mieszkańcy Wioski. Przy okazji zwiedzili miejscowość i zapoznali się z mieszkańcami.