A A A

Boisko

Stworzenie boiska sportowego to dla nas sprawa priorytetowa. Przeprowadziliśmy już wstępne rozmowy na ten temat. Chcemy wykorzystać istniejące już boisko przy szkole, konieczne jest tam przeniesienie stacji transformatorowej.