A A A

Ochotnicza Straż Pożarna

 

 

 

OSP Wioska założona została w roku 1933. Obecnie liczy 81 członków.

 

 

 

 

Obecny skład Zarządu wygląda następująco:

Prezes - pan Paweł Lepa

Naczelnik - pan Marek Korbas

Zastępca Naczelnika - pan Szymon Tadeusz

Skarbnik - pan Zbigniew Garcon

Sekretarz - pan Tomasz Tadeusz